พินิจเศรษฐกิจการเมือง: มองคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านผังเมือง

จากกรณีเหตุไฟไหม้โรงงานเมล็ดโฟมพลาสติกในพื้นที่กิ่งแก้ว ทำให้เกิดความสนใจ และตั้งคำถามถึงเรื่องการกำกับดูแล ผังเมือง ในไทย ซึ่งจากบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้เราและรัฐได้เรียนรู้อะไรร่วมกัน ติดตามการวิเคราาพห์และข้อเสนอ โดย อลงกรณ์ ฉลาดสุข นักวิจัย นโยบายทรัพยากรมนุษย์ TDRI ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 13 ก.ค. 64