สัมมนาระดมความคิดเห็น “โครงการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม X TDRI
วันที่2021-08-02
สถานที่Zoom Meeting

ก่อน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะบังคับใช้ในปี 65 ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อหลายธุรกิจ อุตสาหกรรม

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชน เตรียมการและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างสะดวก ทีดีอาร์ไอ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ร่วมฟังการนำเสนอผลการศึกษา และการเสวนาเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติ” Personal Data Protection Guideline สำหรับ 7 ด้าน

ได้แก่ – การท่องเที่ยว – สาธารณสุข – ค้าปลีกและ e-commerce – ส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น- อสังหาริมทรัพย์ และการบริการทรัพย์สิน- การศึกษา – การขนส่งและโลจิสติกส์

ในการจัดการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สนใจยังสามารถร่วมให้ความคิดเห็น และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอต่อแนวปฏิบัติ Personal Data Protection Guideline (PDPA)