คิดยกกำลังสอง: อยู่อย่างไรปลอดภัย….ในโลกแห่งข่าวปลอม

อะไรคือทักษะที่จำเป็น เพื่อรับมือกับข่าวปลอม แม้ในห้องเรียน มีการสอนทักษะออนไลน์ก็จริง แต่ในชีวิตจริงเราและเด็กไทยรับมือกับข่าวปลอมกันอย่างไร และวิธีไหนจะทำให้เราอยู่อย่างปลอดภัยในโลกข่าวปลอม  เพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง อยู่อย่างไรปลอดภัย….ในโลกแห่งข่าวปลอม โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เมื่อ 5 ก.ค. 64