คิดยกกำลังสอง: ขีดจำกัดคือท้องฟ้า…จิตวิทยาแห่งการเติบโต

เห็นด้วยหรือไม่ว่า สติปัญญาของคุณเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มาก ?”

คือ คำถามที่ถามเด็กอายุ 15 ปี ในการสอบ PISA 2018 ซึ่งมีคำตอบทั้งที่เห็นด้วย และที่ไม่เห็นด้วย โดยคิดว่าสติปัญญาพัฒนาได้แบบไร้ขีดจำกัด หรืออาจกล่าวได้ว่าหากจะมีขีดจำกัด ก็คือท้องฟ้า

คำตอบนี้สะท้อนความต่างของจิตใจแบบตายตัว กับแบบเติบโต ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้และผลการเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเด็กให้มีจิตใจแบบเติบโต ในคิดยกกำลังสอง ตอน ขีดจำกัดคือท้องฟ้า…จิตวิทยาแห่งการเติบโต โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 12 ก.ค. 2564