คิดยกกำลังสอง: สร้างจิตใจแบบเติบโต ให้เด็กไทย…อย่างไรดี?

บอกให้เด็กเรียนได้ A ทุกวิชา เปรียบเทียบความเก่งของเด็ก และจัดเด็กนั่งเรียนตามคะแนนสอบ คือ ส่วนหนึ่งของตัวอย่างการเรียนการสอนที่กีดขวางจิตใจแบบเติบโตของเด็ก ทำให้เด็กมีจิตใจแบบตายตัว

จิตใจแบบเติบโต นั้นสำคัญอย่างมากเพราะมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตของเด็ก

ดังนั้นห้องเรียนไทยควรเป็นแบบไหน และครูควรสอนและปลูกฝังเด็กอย่างไร จึงจะช่วยสร้างให้เด็กมีจิตใตที่เติบโต แทนจิตใจแบบตายตัว

ติดตามรายละเอียดใน คิดยกกำลังสอง: สร้างจิตใจแบบเติบโต ให้เด็กไทย…อย่างไรดี?โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 19 ก.ค. 64