คิดยกกำลังสอง: กระจายวัคซีนอย่างไร…ให้ตรงเป้า?

การกระจายวัคซีน เป็นอีกเรื่องที่ประเทศไทยมีการวางเป้าหมาย และมียุทธศาสตร์แล้ว แต่เมื่อปฏิบัติจริง กลับไม่อิงไปตามแผน วัคซีนไปไม่ถึงกลุ่มคนเป้าหมาย

อีกทั้งมีจังหวัดที่ได้รับวัคซีนแซงหน้าหลายจังหวัด ซึ่งไม่ใช่จังหวัดตามแผน

หากยังปล่อยไวเช่นนี้ ความเสียหายและความสูญเสียจะยิ่งมีสูงขึ้นอีก ทั้งที่หากกระจายวัคซีนไปตามแผนจะช่วยเลี่ยงความเสียหายและความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้ ติดตามการวิเคราะห์และข้อเสนอ ประเด็น กระจายวัคซีนอย่างไร…ให้ตรงเป้า? จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 26 ก.ค. 64