พินิจเศรษฐกิจการเมือง: จับสัญญาณฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก และความท้าทายของเศรษฐกิจไทย เมื่อประชาชนยังรับวัคซีนไม่ถึงเป้า

จากผลกระทบโควิดต่อเนื่อง ที่แม้บางประเทศเหมือนจะดีขึ้นแล้ว แต่ก็ที่มีการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ ทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศต้องปรับเปลี่ยนนโยบายรับมือ ย่อมสร้างความผันผวนต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวบ้างแล้วก็ตาม หากมองในมุมของประเทศไทย น่าจะได้ประโยชน์หรือมีผลกระทบอะไรจากความเปลี่ยนแปลงนี้ ไปจนถึงการที่ประชาชนยังได้รับวัคซีนไม่ถึงระดับที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญความท้าทายอะไร

ติดตามจาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา ในสัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 3 สิงหาคม 2564