พินิจเศรษฐกิจการเมือง: กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากมุมมองประชาชนและผู้ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่เลื่อนการบังคับใช้ออกไป ถึง 2 ครั้ง มองในแง่ดีก็อาจทำให้ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อมกันมากขึ้น แต่หากการเลื่อนการบังคับใช้ออกไปนานเข้าจะเกิดผลเสียอะไรตามมาหรือไม่ และระหว่างนี้ควรป้องกัน หรือจัดการเรื่องข้อมูลการอย่างไรไปก่อน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมรับฟังมุมมอง ข้อมูลจากตัวแทนภาคส่วนที่ต้องเตรียมการเพื่อรับความเปลี่ยนแปลง หาก PDPA บังคับใช้ จาก ดร.กิรติพงศ์ แนวมาลี นักวิชาการอาวุโส กฎหมายเพื่อการพัฒนา ทีดีอาร์ไอ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 10 สิงหาคม 2564