พินิจเศรษฐกิจการเมือง: การลงทุนในระบบสาธารณสุขไทย เพื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิดได้โดยเร็ว

แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากทางการจะค่อยๆลดลง แต่การบริหารจัดการเตียงและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ดีพอยังต้องดำเนินต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการเงินกู้ และงบกลางที่จะมาช่วยหนุนระบบศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยเพื่อรับมือกับโควิด-19 กับเป้าหมายในการกลับสู่ภาวะปกติ และการจะมั่นใจได้ว่าประเทศสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติ คนทำงาน ประกอบอาชีพได้และเปิดประเทศไทย ควรพิจารณาจากอะไร

ติดตามในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 17 สิงหาคม 2564