คิดยกกำลังสอง: ปลูกต้นไม้…เมืองอยู่ได้ในโลกร้อน

แน่นอนแล้วว่า ภาวะโลกร้อนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ จากรายงานฉบับที่ 6 ของ IPCC (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/) ที่ส่งสัญญาณเตือน ถึงเวลาลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง

ในขณะเดียวกันหากเมืองใด มีพื้นที่สีเขียวจะช่วยดูดซับคาร์บอนออกจากอากาศ และช่วยรักษาสภาพอากาศให้คงที่ ชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนดูทางเลือกในการเพิ่มพื้นที่เขียว “มิยะวะคิ” หรือการปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ สำหรับเมือง ซึ่งน่าจะเหมาะกับ กทม. ที่ปัจจุบัน มีพื้นที่เขียวน้อยมากเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ ของหลายประเทศ รวมทั้งต่ำกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 30 สิงหาคม 2564