พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ยกเลิกบัตรรถไฟฟ้า 30 วัน กับ ความ(ไม่)คืบหน้าตั๋วร่วม

การยกเลิกบัตรรถไฟฟ้า 30 วัน ของBTS ที่ให้เหตุผลว่า เพราะ ความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้นานแบบเมื่อก่อน ดูเหมือนว่า BTS ตัดสินใจโดยนำประชาชนเป็นที่ตั้ง แต่กลับได้รับเสียงคัดค้านจากผู้ใช้บริการอย่างมาก

แท้จริงแล้วกรณีนี้ BTS ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐ โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา แต่กลับผลักภาระมายังประชาชน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ดร.สุเมธ องกิตติกุล พร้อมการวิเคราะห์เหตุที่ตั๋วร่วมทำไมยังไม่คืบหน้า ทั้งที่ประชาชนเฝ้ารอคอยมานาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง #วิทยุจุฬาฯ @CU Radio Channel เมื่อ 14 กันยายน 2564