พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปรับนโยบายรัฐ และการพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย หลังโควิด-19

แม้ตลาด คอนเทนต์ กำลังเติบโต แต่คนทำงานในภาคสร้างสรรค์คอนเทนต์ และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ กำลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกทั้งนโยบายภาครัฐที่ผ่านมายังไม่ได้ให้การสนับสนุนที่ดีและครอบคลุมเพียงพอ ติดตามข้อมูลผลวิจัย พร้อมบทสรุปจากเวทีเสวนา ร่วมสร้างจินตนาใหม่ให้ “แรงงานสร้างสรรค์” ท้าทายโลกยุคหลังโควิด-19 เวทีแลกเปลี่ยนของคนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ ทีดีอาร์ไอ

ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง โดย ปริญญา มิ่งสกุล นักวิจัย นโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ออกาอากาศทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 21 กันยายน 2564


Creative Economy | COVID-19 | โควิด-19 | creative industry | อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | ปริญญา มิ่งสกุล