คิดยกกำลังสอง: สถิติไทย…ระดับไหนในเวทีโลก?

ไทยเก่งเรื่องเก็บสถิติแค่ไหน …อยู่ระดับไหนในเวทีโลก?

จากการประเมินของ ธนาคารโลก  พบว่า บางด้านดีมากก็จริง แต่ยังมีด้านที่ต้องปรับปรุง

โดย Open Data Watch ชี้ว่าส่วนที่ยังเป็นปัญหามาก คือ ความครอบคลุมของข้อมูลยังไม่มากพอ และ การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นข้อมูลแบบเปิด

ข้อมูลอะไรที่สำนักงานสถิติแห่งชาติควรจัดเก็บ และจัดการใหม่ เพื่อหนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ติดตามจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 6 กันยายน 2564