คิดยกกำลังสอง: สังคมไทย…เพศไหนใหญ่ในบ้าน?

บ้านเป็นส่วนย่อยสังคม ที่สะท้อนภาพใหญ่ของสังคม ครอบครัวในประเทศที่มีค่านิยมผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงจะขาดโอกาสการเรียนและการทำงาน กระทบสิทธิในการใช้ชีวิต ค่านิยมดังกล่าวยังส่งผลต่อปัญหาทางการเมือง เห็นได้จาก “สังคมชายเป็นใหญ่มักมีรัฐที่เปราะบาง” อีกทั้งยังมีปัญหาอื่น ๆ ตามมา

สำหรับสังคมไทย ได้พัฒนาเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมาพอสมควร แต่ยังมีค่านิยมชายเป็นใหญ่เหลืออยู่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง ตอน สังคมไทย…เพศไหนใหญ่ในบ้าน? โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 13 กันยายน 2564