พินิจเศรษฐกิจการเมือง: “วันอาหารโลก” แก้ไขความอดอยากเริ่มจากจัดการอาหาร(ไม่)เหลือ

ขยะอาหารเป็นปัญหาระดับครัวเรือน ถึงระดับโลก เนื่องในวันอาหารโลก กะรัตลักษณ์ เหลี่ยมเพชร นักวิจัยทีดีอาร์ไอ มาชวนคุยและเล่าให้ฟังถึงสภาพปัญหาขยะอาหาร อาหารเหลือ สะท้อนถึงการขาดการจัดการที่ดีและส่งกระทบต่อปัญหาความอดอยาก และสิ่งแวดล้อมตามมา ออกอากาศทางวิทยุจฬาฯ เมื่อ 19 ตค 2564