คิดยกกำลังสอง: ปิดเมืองสู้โควิด…คิดแบบจีน

อีกไม่กี่วัน ประเทศไทยจะเปิดประเทศเพื่อฟื้นคืนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ สวนทางกับจีน ที่ยังใช้แนวทาง “โควิดเป็นศูนย์” ปิดพรมแดนและล็อกดาวน์พื้นที่เป้าหมาย

ไทยควรคิดและทำแบบจีนหรือไม่ หากคำตอบ คือ ไม่… แต่ยังมีอะไรที่เราควรเรียนรู้ดูจากจีน ในคิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 25 ตุลาคม 2564