พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เปิดเรียน on-site กับ นโยบายฉีดวัคซีนในเด็ก

การเปิดเรียน on site สำหรับนักเรียน กับการสื่อสารนโยบายและกระบวนการเพื่อการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก ถือว่าเดินหน้าได้ดีหรือไม่ และได้ช่วยพ่อแม่ตัดสินใจได้มากน้อยแค่ไหน ติดตามการวิเคราะห์จาก ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอาวุโส นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ให้สัมภาษณ์เมื่อ 2 พ.ย. 2564 ทางวิทยุจุฬาฯ