พินิจเศรษฐกิจการเมือง: คำถามต่อการเปิดประเทศ และข้อเสนอมาตรการด้านแรงงาน

หนึ่งในเงื่อนไขในการเปิดประเทศ คือ เรื่องจำนวนผู้ได้รับวัคซีน ซึ่งไทยถือว่ายังต่ำกว่าที่ควรหรือไม่ อีกทั้ง การเปิดประเทศทำให้ความต้องการแรงงงานเพิ่มสูงขึ้น จนถึงวันนี้ถือว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมดีแค่ไหน ทั้งด้านการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย การขึ้นทะเบียน การคัดกรอง ติดตามรับฟังจาก ดร. ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร นักวิจัยที่ปรึกษารับเชิญ สำนักงานประธานสถาบัน ทีดีอาร์ไอ ที่จะมาวิเคราะห์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาด้านการจัดการแรงงาน ทางวิทยุจุฬาฯ ออกอากาศ เมื่อ 9 พ.ย. 64