พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ไทยอยู่ตรงไหน เมื่อโลกมุ่งสู่การเติบโตสีเขียว

การให้คำมั่นอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อ การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ.2065 ในขณะที่เทรนด์การเติบโตสีเขียวกำลังมา สิ่งที่ภาครัฐต้องทำ และเอกชนก้าวหน้าไปถึงแล้วในเรื่องนี้ติดตามจาก ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการ การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีดีอาร์ไอ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 16 พ.ย. 64