คิดยกกำลังสอง: CPTPP…จะมีจีนเป็นผู้นำ?

CPTPP เป็นกติกาข้อตกลงทางการค้าที่อเมริกาเป็นผู้ออกแบบ ต้องการกำหนดกติกาที่มีผลให้จีนปฏิบัติตาม แต่สุดท้ายอเมริกากลับถอนตัว และตอนนี้กลายเป็นจีนที่จะเข้าร่วม ถ้าจีนเข้าร่วมได้จริง จะกลายจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้ CPTPP เป็นข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ติดตามข้อสรุป ที่มา CPTPP และการวิเคราะห์ท่าทีของจีนรวมถึง ประเทศไทยเองที่อยู่ระหว่างตัดสินใจจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 1 พ.ย. 2564