พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เบื้องหลังตัวเลขคนไทยว่างงาน สู่มาตรการที่ควรมี

โควิดกระทบการจ้างงานมาโดยตลอด แต่ล่าสุดตัวเลขว่างงานคนไทยตาม สศช. ระบุ สูงขึ้นสุดตั้งแต่มีโควิดระบาดมา ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ คนกลุ่มไหน ที่เป็นกลุ่มว่างงานเพิ่มมากขึ้น และต้องจับตาดูเป็นพิเศษ ติดตามการวิเคราะห์ พร้อมมุมมองข้อเสนอจาก ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายทรัพยากรมนุษย์ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯเมื่อ 7 ธ.ค. 64