พินิจเศรษฐกิจการเมือง: การบริจาค กับหลากปัญหาเชิงโครงสร้าง

คนไทยย่อมช่วยเหลือกัน เป็นประโยคคุ้นหู และคนไทยยังมีการบริจาคกันเป็นเรื่องปกติ แต่จะทำอย่างไรให้การบริจาคนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคมได้ มิใช่เพียงการบรรเทาปัญหาชั่วคราว ติดตามรายละเอียด มุมมองวิเคราะห์จาก ดร.บุญวรา สุมะโน พูดคุยในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ ออกอากาศเมื่อ 4 ม.ค. 65