พินิจเศรษฐกิจการเมือง: หลักคิดและทิศทางการพัฒนาระบบรางในเมือง

ช่วงปลายปี 64 มีประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบรางที่สำคัญหลายข่าว หนึ่งในนั้นคือเรื่องการจะปิดสถานีหัวลำโพง ไปจนถึงเรื่องการจะยกเลิกบริการ BRT ดังนั้นแล้ว การตัดสินใจจะยกเลิก-ปรับเปลี่ยนบริการ หรือโครงการระบบรางๆ ต่าง ๆ ในเมืองควรมีหลักการพิจารณาจากอะไร เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนอย่างแท้จริง ติดตามจาก ดร.สุเมธ องกิตติกุล ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ ออกอากาศเมื่อ 28 ธค 64