พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ไทยอยู่ตรงไหน ในการจัดอันดับความมั่นคงทางสุขภาพ

ตั้งแต่ทั่วโลกต้องรับมือกับโควิด-19 ทำให้เห็นว่าแต่ประเทศมีความพร้อมเรื่องสาธารณสุขมากน้อยแตกต่างกัน แต่สำหรับประเทศไทยเมื่อเทียบประเทศต่างๆแล้วเราทำได้ดีแค่ไหน นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องความมั่นคงทางสุขภาพในหลากมิติ ที่ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง จะพาไปเจาะลึกเปรียบเทียบไทยกับทั่วโลก ผ่าน การสำรวจดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพปีล่าสุด ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 18 ม.ค. 2565