คิดยกกำลังสอง: สตาร์ทเครื่องอย่างไร…ให้ไทยเป็นฐานผลิต EV?

ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ แต่หากจะก้าวเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV ควรจะเปลี่ยนผ่านอย่างไร?

คิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สำรวจมาตรการหนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ EVแ ละการใช้งานในไทย สู่ข้อเสนอต่อก้าวย่างของไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานการผลิตรถยนต์ EV

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 24 ม.ค. 2565