ยกระดับทักษะคนไทย… ให้ทันกับงานและทักษะในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลา

ที่มา :การนำเสนอในการสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอประจำปี 2564 เรื่อง “ความท้าทายและจินตนาการแห่งโลกใหม่: โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศหลังโควิด-19” ในรูปแบบ virtual conference เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

Download