วันสตรีสากล: สำรวจผลพวงจากโควิด และคุณภาพชีวิตในเมืองที่ยังไม่เท่าเทียม

เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ พาสำรวจ ทบทวนความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นด้านสิทธิสตรีในระดับสากล จนถึงประเทศไทย และพาไปดูว่าโควิด-19 ได้ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิต และสิทธิสตรีเปลี่ยนในทิศทางใดบ้าง รวมทั้งคุณภาพชีวิตของผู้หญิงในเมืองอย่าง กทม. ที่ยังมีหลายประเด็นทางนโยบายที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ควรให้ความสำคัญ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ ออกอากาศ เมื่อ 8 มีนาคม 65