ซีรีย์ เศรษฐกิจ-นโยบาย…เรื่องใหญ่ใกล้ตัว: EP1“สินค้าราคาแพง…รัฐแทรกแซงตลาดคือทางออก?”

หน่วยงานTDRI
วันที่2022-03-07
สถานที่Live Facebook

ซีรีย์ เศรษฐกิจ-นโยบาย…เรื่องใหญ่ใกล้ตัว
ตอนที่ 1 “สินค้าราคาแพง…รัฐแทรกแซงตลาดคือทางออก?”

เมื่อราคาพลังงานและสินค้าหลายรายการยังคงมีการปรับขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเรื่องเงินเฟ้อที่ต้องติดตาม
.
ทีดีอาร์ไอชวนรับชม Live ซีรีส์ เศรษฐกิจ-นโยบาย…เรื่องใหญ่ใกล้ตัว
EP1 “สินค้าราคาแพง…รัฐแทรกแซงตลาดคือทางออก?”
.
ติดตามคำตอบ จาก 5 คำถามสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของแพง ทั้งปัจจัยภายใน-ภายนอกประเทศ ไปจนถึงประเด็นด้านผูกขาดทางการค้า รวมถึงประชาชนควรจะทำมาหากิน วางแผนทางการเงินกันอย่างไร จาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
.
และข้อมูล การวิเคราะห์ รวมทั้งข้อเสนอถึงรัฐบาลต่อการรับมือ แก้ปัญหาปากท้องและเรื่องของแพง จาก ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Economic Intelligence Center SCB Thailand และ คุณ Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรไทย

 

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม  2565 เวลา 18.00 – 19.45 น.
ผ่านทาง Facebook Live: @tdri.thailand
Youtube: @tdritv

กำหนดการ

18.00 น. นำเสนอบทวิเคราะห์ “5 คำถาม สู่ทางแก้ปัญหาของแพง”
โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ทีดีอาร์ไอ

18.30 น. เสวนา สินค้าราคาแพง…รัฐแทรกแซงตลาดคือทางออก?

โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Economic Intelligence Center
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

และ คุณ ศิริกัญญา ตันสกุล
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรไทย

ดำเนินรายการ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ

19.15 น. ถาม – ตอบ