คิดยกกำลังสอง: ประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้…ถ้าขาดไร้ประชาสังคม

สำรวจรอยตำหนิประชาธิปไตยของประเทศไทย…

คิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วิเคราะห์ผลสำรวจของ EIU ที่ได้จัดอันดับประชาธิปไตยของหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งปีนี้อันดับของไทยร่วงต่ำลง น่าห่วงว่าหากตกลงอีกเพียงเล็กน้อย ไทยจะอยู่ในระดับเดียวกับประเทศกึ่งเผด็จการ การจัดอันดับนี้มองเห็นรอยตำหนิอะไรบ้าง ไปจนถึงความสำคัญที่ไทยต้องส่งเสริม หนุนภาคประชาสังคมเพื่อรักษาความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งข้อเสนอยกอันดับของไทยให้ดีขึ้น ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 7 มีนาคม 2565