คิดยกกำลังสอง: ของแพง…รัฐควรแทรกแซงอย่างไร?

คิดยกกำลังสอง มองเรื่องสินค้า-น้ำมันแพง กับวิธีที่รัฐแทรกแซง แก้ปัญหาได้ไม่ยั่งยืน พร้อมข้อเสนอแนวทางแก้ไข ให้ประโยชน์ไปถึงคนเดือดร้อนและคนรายได้น้อย โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ในรายการคิดยกกำลังสอง เมื่อ จันทร์ 14 มีนาคม 65