คิดยกกำลังสอง: สงกรานต์เฉลิมฉลอง…อย่าลืมมองปัญหาโลกร้อน

สงกรานต์ เทศกาลเฉลิมฉลอง คิดยกกำลังสองชวนมองเรื่องน้ำและปัญหาโลกร้อน ในขณะที่โลกร้อนขึ้น กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวัฏจักรน้ำ โลกของเราจะมีน้ำพอใช้หรือไม่ และความมั่นคงน้ำของไทย มีสถานะเป็นอย่างไร ติดตามจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 11 เมษายน 65