คิดยกกำลังสอง: ปรับสู่เกษตรแม่นยำ…ใช้น้ำสร้างมูลค่า!

ภาคเกษตรไทย เป็นภาคที่ใช้น้ำมากที่สุด โจทย์คือ ทำอย่างไร ภาคเกษตรจะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ที่ผ่านมาภาคเกษตรมักใช้วิธีชลประทานน้ำนอง ใช้น้ำมากและมีปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

บางประเทศจึงปรับไปสู่ “เกษตรแม่นยำ” ทำ “ชลประทานน้ำหยด” เช่น ในอิสราเอล ที่พบว่า สามารถช่วยประหยัดน้ำถึง 40 – 70% ดีต่อสิ่งแวดล้อม และผลผลิตเพิ่มขึ้น ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติม พร้อมข้อเสนอจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 25 เมษายน 65