พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปิดช่องโหว่การบังคับใช้ ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

ก่อนจะมีการบังคับใช้กฎหมาย “คาร์ซีท” จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก รวมทั้งการใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้โดยสารที่เป็นเด็กเล็กอย่างแท้จริงฟังเพิ่มเติมจาก ดร. สลิลธร ทองมีนสุข ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 17 พ.ค. 65