พินิจเศรษฐกิจการเมือง: แก้ปัญหาคนพิการตกหล่น เพื่อเข้าถึงบริการที่ควรได้

ประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่เป็นผู้พิการ มีความต้องการพิเศษจำนวนหลักล้านคน แม้รัฐบาลจะมีนโยบาย สวัสดิการสนับสนุน แต่ปัญหาใหญ่ที่การศึกษาวิจัยค้นพบคือ มีผู้พิการตกหล่นจากระบบอยู่ไม่น้อย ทำให้คนจำนวนมากเสียสิทธิและบริการที่ควรได้รับ เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ภาคภูมิ จตุพิธพรจันทร์ ให้สัมภาษณ์ทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 24 พ.ค. 65