ภาพอนาคตเกษตรรายเล็กของไทย

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2022-05-11
สถานที่TDRI

เอกสารประกอบการสัมมนา

Download (PDF, 9.02MB)

Download (PDF, 3.25MB)

Download (PDF, 3.11MB)

Download (PDF, 1.62MB)

Download (PDF, 2.36MB)

Download (PDF, 8.37MB)

Download (PDF, 8.37MB)

Download (PDF, 1.54MB)

Download (PDF, 1.72MB)