คิดยกกำลังสอง: เรียนรู้ตลอดชีวิต…เก็บหน่วยกิตใส่ธนาคาร

‘ธนาคารหน่วยกิต’ เก็บออมความรู้ตลอดชีวิต แนวคิดนี้ตอบโจทย์ เป็นประโยชน์กับใครบ้าง?

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วิเคราะห์ ‘ธนาคารหน่วยกิต’ ว่าจะเหมาะกับมหาวิทยาลัยนำไปใช้หรือไม่ ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีทุนมนุษย์ และ ทฤษฎีส่งสัญญาณ

พร้อมข้อเสนอถึงมหาวิทยาลัย หากจะนำ’ธนาคารหน่วยกิต’ ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ทั้งกับมหาวิทยาลัยและตัวผู้เรียน

ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 2 พฤษภาคม 65