คิดยกกำลังสอง: ราชาดอลลาร์…หมดเวลาครองบัลลังก์?

เงินดอลลาร์ จะยังเป็นราชาของเงินตราไปได้อีกนานแค่ไหน? เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่มีการตอบโต้ด้วยการใช้เครื่องมือทางการเงิน

ติดตามการวิเคราะห์บทบาท อำนาจ ของเงินตราที่ผูกโยงกับอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร ที่จะให้คำตอบว่า เงินดอลลาร์ จะยังเป็นราชาของเงินตราไปได้อีกนานแค่ไหน? และเงินหยวนที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นจะขึ้นมาเป็นสกุลเงินสากลได้อย่างที่จีนหวังได้หรือไม่? ฟังคำอธิบายจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 16 พ.ค. 65