พินิจเศรษฐกิจการเมือง: หลักสูตรเพิ่มทักษะให้คนมีงานทำโจทย์สำคัญผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

กทม. เป็นจุดมุ่งหมายของคนจำนวนมากในการเข้ามาหางานทำ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 และความเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม ทำให้คนจำนวนไม่น้อยหางานทำไม่ได้หรือตกงาน การมีหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มทักษะให้คนหางาน จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ตัวบุคคลและเศรษฐกิจของเมือง ติดตามการประเมินผลงานด้านการดูแล พัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะของ กทม. ภายใต้การบริหารของผู้ว่าฯ คนเก่า และโจทย์สำคัญถึง ผู้ว่าฯชัชชาติ จาก วรากร อาวุธปัญญากุล ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯเมื่อ 10 พค 65