ปรับรัฐราชการไทยสู่รัฐเครือข่ายให้ตอบสนองโลกใหม่

ที่มา : การนำเสนอในการสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอประจำปี 2564 เรื่อง “ความท้าทายและจินตนาการแห่งโลกใหม่: โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศหลังโควิด-19” ในรูปแบบ virtual conference เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

Download