คิดยกกำลังสอง: เล่นเกมเศรษฐีอย่างไร…ให้ชนะ?

จากการกินรวบในเกมเศรษฐี สู่การกินรวบจริงของธุรกิจ

เกมเศรษฐี อดีตเคยมีวิธีเล่นสองแบบ คือแบบแบ่งปัน และ แบบกินรวบ แต่ภายหลัง เกมถูกดัดแปลงเหลือเพียง “เกมกินรวบ”…

คิดยกกำลังสอง หยิบ “เกมกินรวบ” หรือเกมเศรษฐี มาเชื่อมโยงกับโลกจริง ที่มีกรณีหากินแบบผูกขาดหลายวิธี และหากินกับสัมปทานรัฐ ซึ่งประชาชนเป็นส่วนสำคัญช่วยหยุดเกมกินรวบได้ โดยตั้งคำถามถึงเส้นทางรวยของเศรษฐี ไม่นับถือเศรษฐีที่รวยด้วยการผูกขาด เลี่ยงการอุดหนุน ส่งเสียงแสดงออกไม่ทนทุนผูกขาด และเลือกนักการเมืองที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือทุนผูกขาด

ติดตามในคิดยกกำลังสอง ตอน เล่นเกมเศรษฐีอย่างไร…ให้ชนะ? โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์