คิดยกกำลังสอง: มองอนาคต…อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย

อนาคตรถยนต์ใช้น้ำมันจะขายได้น้อยลงเรื่อยๆ สวนทางกับความต้องการ รถไฟฟ้า + ไฮโดรเจน จะมีมากขึ้น ขณะที่ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถยนต์ใช้น้ำมัน การจะปรับเปลี่ยนไปสู่ฐานการผลิตรถไฟฟ้า ไทยมีแต้มต่ออะไรท่ามกลางการแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และรัฐบาลจะรักษาความเป็นต่อไว้อย่างไร โดยต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง

ติดตามใน คิดยกกำลัง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 1 สิงหาคม 2565