คิดยกกำลังสอง: ยกระดับบริการช่วยผู้ป่วย…ด้วยระบบลีน

ระบบ”ลีน” ที่นำมาใช้กับโรงพยาบาล มีวิธีการอย่างไร จึงทำให้ผู้รับบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาลต่างพึงพอใจทั้งในการบริหารจัดการงาน และการได้รับบริการที่ดีกว่าเดิม

คิดยกกำลังสอง พาไปดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้ระบบลีนในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมุ่งหน้าสู่ลีน โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 15 สิงหาคม 2565