พินิจเศรษฐกิจการเมือง: PDPA เพิ่มรัดกุม คุ้มครองข้อมูลบุคคลเด็ก

ในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฎกรณีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเด็ก ไปจนถึงการถกเถียงเกี่ยวกับการเคารพความเป็นส่วนตัว-ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะหลัง PDPA ประกาศใช้

ทั้งกรณีครูถ่ายคลิปนักเรียน โดยเด็ก/ผู้ปกครองไม่ได้ให้ความยินยอม หรือกรณีใช้ความน่ารัก น่าเอ็นดูของเด็กเป็นคอนเทนต์ ไปจนถึงพ่อแม่ซึ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียง เปิด/ไม่เปิดหน้า-ข้อมูลลูก

โดยหลายๆกรณีได้สะท้อนมุมมองของคนในสังคมไทย ต่อการบังคับใช้PDPA และการตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของทุกคนไม่ว่าวัยใดก็ตาม

ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ ตามติดความคืบหน้าของการคุ้มครองข้อมูลของเด็ก ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย PDPA ที่ยังพบช่องว่างอยู่หลายประการ ทำให้เด็กไทยอาจไม่ได้รับการคุ้มครองที่ดีและเพียงพอ ติดตามใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 27 กย 65