คิดยกกำลังสอง: ถึงเวลาทิ้ง…อะเมซิ่งไทยแลนด์

ประเทศไทยควรเลิกเป็น อะเมซิ่งไทยแลนด์ และ แทนด้วย ฮับดิจิทัล ?

คิดยกกำลังสอง ชวนคิดทบทวนถึงสิ่งที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย และการเชื่อมโยงดิจิทัลกับโลกจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมกับไทย ซึ่งจะเป็นคำตอบว่า จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยจะทิ้งอะเมซิ่งไทยแลนด์ ไว้ เพื่อไปสู่ดิจิทัล?

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 5 กันยายน 2565