คิดยกกำลังสอง: เงินให้กู้ยืมหมด…อนาคต กยศ.

มองอนาคต กยศ. ….หมดเงินให้กู้ยืม?

คิดยกกำลังสอง วิเคราะห์ผลกระทบ หาก กยศ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ จะมีผลต่ออนาคต กยศ. และผู้ต้องการเรียนมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เสียภาษีที่ไม่ได้เรียนอย่างไร ติดตามจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 26 กย 65