พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ภาคเกษตรไทย ปรับตัวรับ Disruptive technology

เมื่อเกษตรกรไทย ต้องเจอกับ Disruptive technology จะถือว่าเป็นโอกาส สร้างผลที่ดีอย่างไร และเกษตรกรไทยพร้อมหรือไม่ที่จะนำ technology ต่างๆที่มี มาเพิ่มศักยภาพการทำเกษตรไทย ติดตามจาก คุณ ศิวกร อนันตศานต์ นักวิจัยนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีดีอาร์ไอ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกาอากาศเมื่อ 4 ตค 65