พินิจเศรษฐกิจการเมือง: กลไกคุมเข้มอาวุธปืน คืนความปลอดภัยประชาชน

เหตุความรุนแรง โศกนาฎกรรม ณ ศูนย์เด็กเล็ก หนองบัวลำภู ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งประเทศ และสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องลงมือแก้ไขหลายๆ ปัญหาหนึ่งในนั้นคือ การครอบครองอาวุธปืน

ติดตามฟังมุมมอง ข้อมูล และการวิเคราะห์ถึงข้อเสนอกลไกควบคุมอาวุธปืน และการยุติความรุนแรงในสังคมไทย จาก ดร. บุญวรา สุมะโน เผยแพร่ครั้งแรกใน วิทยุจุฬาฯ ทางรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 18 ต.ค. 65