พินิจเศรษฐกิจการเมือง: จับตา เศรษฐกิจถดถอย…สถานการณ์โลกถึงไทย

อะไรคือสัญญาณสำคัญ ที่ชี้ว่าโลกถึงไทย กำลังเผชิญเศรษฐกิจถดถอย ติดตามจาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา ให้สัมภาษณ์ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 25 ต.ค. 65