สัมมนาสาธารณะ: “จาก COP26 สู่ COP27: เดินหน้าภาคพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 2050”

หน่วยงานCASE x GIZ x TDRI
วันที่2022-11-02
สถานที่โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

เอกสารประกอบ (คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด)

Visual Note ภาพประกอบสรุปงานสัมมนา (คลิกเพื่อเลื่อนดูภาพทั้งหมด)