พินิจเศรษฐกิจการเมือง: มองตลาดแรง Q3 ผ่าน Big data รับสมัครงาน

ทุกไตรมาส ทีมวิจัย “โครงการวิเคราะห์การประกาศหางานออนไลน์” ทีดีอาร์ไอ จะวิเคราะห์ตลาดการจ้างงานในประเทศไทย ผ่านเว็บประกาศหางาน โดยใช้ Big Data และ AI ฟังรายละเอียดและข้อค้นพบสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอาชีวะ

จาก คุณ วินิทร เธียรวณิชพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 1 พ.ย. 65